header background

राज्यपाल

   

श्री प्रभात कुमार
कार्यकाल:15.11.2000
से 03.02.2002

 

श्री विनोद चन्द्र पाण्डेय
कार्यकाल:04.02.2002
से 14.07.2002

 

श्री एम0 रामा जोयिस
कार्यकाल:15.07.2002
से 11.06.2003

   

श्री वेद प्रकाश मारवाह
कार्यकाल:12.06.2003
से 09.12.2004

 

श्री सैय्यद सिब्ते रजी
कार्यकाल:10.12.2004
से 25.07.2009

 

श्री के0 शंकर नारायणन
कार्यकाल:26.07.2009
से 21.01.2010

   

श्री एम0ओ0एच0 फारुक
कार्यकाल:22.01.2010
से 03.09.2011

 

डॉ0 सैय्यद अहमद
कार्यकाल:04.09.2011
से 17.05.2015

 

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
कार्यकाल: 18.05.2015
से 13.07.2021

 

श्री रमेश बैस
कार्यकाल:14.07.2021
से 17.02.2023

  श्री सी. पी. राधाकृष्णन
कार्यकाल:18.02.2023
से
Show Home Page Tab: 
No